Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι μια εκφυλιστική νευροπάθεια που καταστρέφει τις νευρικές ίνες του οπτικού νεύρου, με αποτέλεσμα βλάβες στην περιφερική όραση στα αρχικά στάδια, και σε επόμενα, πιο προχωρημένα στάδια, προσβολή της κεντρικής όρασης ως και τύφλωση.

Ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου του γλαυκώματος και ο μόνος που υπόκειται σε ρύθμιση με αγωγή είναι η ενδοφθάλμια πίεση.

glaukoma

Στη βυθοσκόπηση βλέπουμε την κεφαλή του οπτικού νεύρου, και είναι εμφανείς οι μεγάλες βλάβες σε αυτό, αν υπάρχουν, αλλά οι αρχικές βλάβες δεν είναι εμφανείς.

Για να ελεγχθεί πιο αναλυτικά αν υπάρχει απώλεια νευρικών ινών και βλάβη της περιφερικής όρασης χρησιμοποιείται το μηχάνημα των οπτικών πεδίων (ανίχνευση λειτουργικής απώλειας όρασης) και η τομογραφία του οπτικού νεύρου (OCT νεύρου) για την ανίχνευση την ανατομικής απώλειας των νευρικών ινών.