Παθήσεις αμφιβληστροειδή

O αμφιβληστροειδής είναι μια δομή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οφθαλμού εσωτερικά.

Οι κυριότερες παθήσεις που προσβάλλουν τον αμφιβληστροειδή είναι:

  • H ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, που διακρίνεται σε ξηρή και υγρή μορφή. Εμφανίζεται κυρίως μετά τα 65 έτη και απειλεί την κεντρική όραση. Παρακολουθείται με βυθοσκόπηση και με τη διενέργεια OCT τομογραφιών και αγγειογραφιών. Για την υγρή μορφή εφαρμόζονται ειδικές ενέσεις στον οφθαλμό, ενώ για την ξηρή χρησιμοποιούνται κάποια συμπληρώματα διατροφής για να καθυστερήσουν την εξέλιξή της.
  • Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια εμφανίζεται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, οπότε συστήνεται βυθοσκόπηση κάθε χρόνο σε διαβητικούς ασθενείς. Παρακολουθείται με βυθοσκόπηση και OCT τομογραφίες και αγγειογραφίες, και ανάλογα με τη βαρύτητα μπορεί να εφαρμοστεί ειδικό Laser στον αμφιβληστροειδή ή/και ειδικές ενέσεις.
  • Η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, που εμφανίζεται σε ασθενείς με αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση.
  • Η απόφραξη φλέβας ή αρτηρίας του αμφιβληστροειδή, που εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς με αγγειακές παθήσεις.
  • Η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, που εμφανίζεται συνήθως σε νέους ενήλικες.
  • Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδή, κατά την οποία ο αμφιβληστροειδής διαχωρίζεται από τη βάση του και χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση.
  • Η υποψία για κάποια πάθηση του αμφιβληστροειδή τίθεται κατά τη λήψη ιστορικού και συνήθως πέρα από τη βυθοσκόπηση που βλέπεις μια εικόνα του αμφιβληστροειδή χρειάζεται και λήψη τομογραφίας με το OCT ή και αγγειογραφίας.

Το ιατρείο του οφθαλμιάτρου, στην Κομοτηνή, διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας σύγχρονο μηχάνημα OCT και ψηφιακή αγγειογραφία, όπου δεν απαιτείται έγχυση σκιαστικού από τη φλέβα όπως γινόταν με την παλιά συμβατική φλουοροαγγειογραφία.